کتاب

مجموعه‌ای از کتاب های تخصصی در زمینه فنی-مهندسی

برای شما تدارک دیده شده است.

 در وب سایت بیتا پروژه میتوانید مجموعه ای کم نظیر از کتب فنی-مهندسی

را در اختیار داشته باشید. به مرور موارد بیشتری در زمینه های مهندسی برق، الکترونیک،

کنترل و سایر موارد ارائه خواهند شد. در صورت نیاز به کتب جدید نام کتاب را جهت

تهیه با ما در میان بگذارید.

همچنین آمادگی داریم که کتابهای شما را در وب سایت مان تبلیغ نمائیم.

در وب سایت بیتا پروژه بستری قوی در زمینه فروش کتب فنی-مهندسی فراهم نموده ایم.

مولفینی که کتابهای فنی-مهندسی منتشر نموده اند برای اطلاع از شرایط با ما در ارتباط باشند.

فیلتر