برچسب محصول - کیدنس

کیدنس (Cadence

بسته نرم افزاری Cadence IC Design توسط شرکت Cadence ارائه شده است.

Cadence IC Design امکان طراحی الکترونیک را بصورت پیشرفته و حرفه ای فراهم می آورد. امروزه این بسته نرم افزاری نقش اساسی در ساخت مدارات مجتمع الکترونیکی ایفا میکند. مهندسان الکترونیک از کیدنس استفاده میکنند تا سیستمهای پیشرفته نیمه رسانا را طراحی نموده و ساخت نمایند. 

راهکارهای طراحی مدار با نرم افزار کیدنس امکان ورود صحیح و سریع مفاهیم طراحی را به ارمغان می آورد. 

با استفاده از cadence میتوان مدارات بسیاری را شبیه سازی کرده و کارایی مدار را مورد بررسی قرار داد. از جمله میتوان به طرحهای آنالوگ، طرحهای دیجیتال،RF، و سیگنال ترکیبی اشاره نمود.

نرم افزار Cadence IC Design شامل ابزارهایی برای طراحی مدارهایی یکپارچه و کاملاً سفارشی اعم از :

  • مدل سازی رفتاری (Verilog-AMS)
  • شبیه سازی مداری
  • طراحی چینش مداری
  • بررسی و تایید فیزیکی 

 Cadence اصولاً برای طراحیهای مربوط به سلول-استاندارد، RF و مدارات ترکیبی دیجیتال و آنالوگ به کار میرود. این نرم افزار در طراحی های حافظه و FPGA نیز کاربرد دارد. 

برای انجام پروژه های مدار مجتمع و VLSI با استفاده از نرم افزار کیدنس میتوانید با بیتا پروژه در ارتباط باشید.

فیلتر