شمارنده ها

کد کوتاه شمارنده

شما می توانید بر خلاف در سبک طرح های مختلف با کد کوتاه نهایی افزونه شمارنده را نشان دهید.


شمارنده پیش فرض

۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز

سایز شمارنده ها

۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز
۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز
۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز

رنگ بندی شمارنده ها

۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز
۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز
۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز

شمارنده پارالاکس

۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز

با آیکن

۰
+
مشتریان خوشحال
سال در کسب و کار
۰
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز

انیمیشن ها

۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز

با حاشیه ها

۰
+
مشتریان خوشحال
۰
سال در کسب و کار
۰
فنجان قهوه
۰
بالاترین امتیاز

محتوای خاص

۰
اعداد اعشاری
$
۰
واحد پول
۰
%
در صد
۰
+
علامت اختصاری

تنظیمات

۰
سرعت
۰
آیکون انیمیشن

درون خطی

پورتو دارای بیش از
۰
مشتریان راضی.
پورتو دارای بیش از
۰
مشتریان راضی.

دیدگاهتان را بنویسید