برچسب ها

کد کوتاه برچسب ها

بررسی تمام گزینه های برچسب و می تواند در سبک های مختلف با ویژوال کوتاه دکمه آهنگساز تنظیم شده است.
شما باید نشان دهد به عنوان گزینه برچسب را بررسی کنید.


استایل برچسب ها


اندازه برچسب ها


رنگ بندی برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید