شبیه سازی با PSCAD

PSCAD simulation

در مهندسی برق قدرت، PSCAD نرم افزار طراحی کامپیوتری (CAD) است که برای طراحی و شبیه سازی سیستم های قدرت الکتریکی در ساختمان های تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. PSCAD  مخفف power systems CAD میباشد.
ابزارهای PSCAD توسط مهندسین سیستم های قدرت مورد استفاده قرار می گیرند. ابزارهای PSCAD با فراهم نمودن یک طراحی پایه، بهره وری و کارایی طراحان سیستم های الکتریکی را افزایش میدهد و اجازه میدهد تا سیستم های قدرت به سرعت ایجاد شوند و مهندسین طراح را قادر میسازد تا ایمنی و یکپارچگی مفاهیم طراحی شان را تست کنند. محصولات نرم افزاری PSCAD به سازمان ها برای توسعه دادن طراحی های سیستم های قدرت، با زمان سریع تر نسبت به روش های دستی قبلی اجازه میدهد.

کمک به محاسبه الکتریکی با محاسبه شبکه DC و تجزیه و تحلیل کننده های شبکه AC آغاز شد که تا اواسط قرن بیستم به سطح بالایی از توسعه رسید. رایانه های دیجیتالی بزرگ برای پیشی گرفتن از سیستم های مدل قبلی آنالوگ به اندازه کافی قدرتمند بودند. استفاده از رایانه های شخصی با نمایشگرهای گرافیکی منجر به توسعه مجموعه های یکپارچه از نرم افزار طراحی سیستم های قدرت شد که موجب شد تا مطالعات مختلف سیستم های قدرت بر روی داده های مدل ورودی مشابه انجام شود.

فرایند CAD سیستم های قدرت، که اغلب به نام “مدل سازی” سیستم های قدرت خوانده میشود، معمولا شامل دو مرحله متمایز می شوند:
مرحله طراحی، که در آن یک مدل سیستم های الکتریکی ایجاد میشود، و مرحله شبیه سازی یا تجزیه و تحلیل، که در آن برنامه های شبیه سازی نرم افزاری برای تست یکپارچگی طراحی استفاده می شوند؛ این برنامه های شبیه سازی آزمایش می کند که چگونه مدل در عمل و در دنیای واقعی با بررسی انواع خاصی از مشکلات طراحی یا عملیاتی رفتار خواهد کرد.

چندین محاسبات و آزمایشات مهندسی برق می تواند بر روی یک مدل PSCAD انجام شود، از جمله:

 • تجزیه و تحلیل اتصال کوتاه

 • تخلیه الکتریکی ناخواسته AC و DC

 • هماهنگی ادوات حفاظتی

 • بررسی جریان

 • کشیدگی کابل

  قابلیت اطمینان سیستم قدرت

 • تجزیه و تحلیل گذرا الکترومغناطیسی

 • جریان پذیری کابل

  برآورد پارامتر موتور القایی

 • پارامترهای خط انتقال

 • بهینه سازی سیستم قدرت

 • طراحی شبکه زمین کردن پست برق

 • شروع به کار موتور

 • آنالیز پایداری ولتاژ

در صورت نیاز به شبیه سازی و تجزیه و تحلیل با PSCAD، میتوانید طرح موردنظرتان را برای ما ارسال نموده و نوع آنالیزهای مورد نیاز را مشخص نمایید تا بدون هرگونه هزینه ای بررسی شده و قیمت و زمان انجام کار مشخص گردد. مستندات کامل از لحاظ فایلهای شبیه سازی، فایل ورد شامل نتایج بدست آمده و روند انجام کار، و عکس های خروجی با کیفیت در هر پروژه تحقیقاتی ارائه می گردد و تمامی نتایج مجددا توسط شما قابل ارزیابی خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.

تماس با ما