برچسب محصول - رزبری پای

رزبری پای (Raspberry Pi)

Raspberry Pi یک خانواده از کامپیوترهای تک بوردی کم هزینه به اندازه کارت اعتباری است.

 Raspberry Pi در انگلستان توسط بنیاد Raspberry Pi توسعه یافته است.

بنیاد Raspberry Pi در سال 2009 میلادی تاسیس شده است. هدف از توسعه رزبری پای، ترویج آموزش علوم کامپیوتر با ارائه یک پلتفرم محاسباتی کم هزینه بود.

Raspberry Pi به خوبی با نفوذ به بازار سیستمهای نهفته و تحقیقات گسترش یافته است.

بنیاد Raspberry Pi در سال 2012 میلادی Raspberry Pi را منتشر نمود. این پروژه عظیمی بود و بیش از دو میلیون واحد در دو سال فروش رفت. پس از آن، بنیاد Raspberry Pi نسخه تجدید نظر شده از Raspberry Pi را ارائه کرد. آنها همچنین لوازم جانبی دیگر برای Raspberry Pi را منتشر نمودند.

برای اطلاعات بیشتر به کتاب بینایی کامپیوتر با رزبری پای و پردازش تصویر با رزبری پای مراجعه نمایید.

فیلتر