برچسب محصول - علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر (Computer science)

علوم کامپیوتر مجموعهٔ مطالعاتی است که به زیربناهای نظری، روش‌های طراحی، ساخت و چگونگی استفاده از کامپیوتر می‌پردازند.

علوم کامپوتر رویکردی علمی و عملی به محاسبات و کاربردهای آن است. این علم به بررسی سیستماتیک امکان‌پذیری، ساختار، پیاده‌سازی و مکانیزم محاسبه‌های روشمند یا الگوریتم می‌پردازد.

مبنای علوم کامپوتر کسب، نمایش، پردازش، ذخیره‌سازی، ارتباط و دسترسی به اطلاعات است.

علوم كامپیوتر یا علوم رایانه یکی از کلاسیک ترین رشته ها در گروه رشته های کامپیوتر است. علوم كامپیوتر بر مبانی و اصول کامپیوتر تاکید بسیار دارد.

علوم‌ كامپیوتر پل‌ ارتباطی‌ دانش‌ كامپیوتر و ریاضی‌ است‌.

مهمترین‌ هدف‌ آن‌ دست‌یابی‌ به‌ بهترین‌ الگوریتم‌های‌ موجود در كمترین‌ زمان‌، با كمترین‌ خطا و بیشترین‌ دقت‌ است.

هدف‌ این‌ رشته‌ حل‌ مسائل‌ مطرح‌ شده‌ در علوم‌ كامپیوتر یا ریاضی‌ با دید ریاضی‌تر و منطقی‌تر است.

رزبری پای یک سری از کامپیوترهای تک بوردی کم هزینه است که توسط بنیاد رزبری پای در انگلستان طراحی شده است. قصد این بنیاد از ایجاد رزبری پای ترویج مهارت­های پایه کامپیوتر در مدارس می­باشد. همچنین با یک روش مؤثر و ساده بازگشت خوشایند به یادگیری برنامه نویسی و علوم کامپیوتر ارائه می­کند.

رزبری پای، با نفوذ به بازار سیستم­های نهفته و تحقیقات علوم کامپیوتر، هدف مورد نظر خود گسترش داده است.

فیلتر