برچسب محصول - مهندسی الکترونیک

مهندسی الکترونیک

(Electronic engineering)

مهندسی الکترونیک یکی از شاخه‌های مهندسی برق است که از دانش علمی رفتار و اثر الکترون‌ها استفاده مینماید. این رشته مهندسی به توسعه قطعات، دستگاه‌ها، سیستم‌ها، یا تجهیزاتی می‌پردازد که انرژی الکتریکی یکی از فاکتورهای آنهاست.

مهندسان الکترونیک، مدارهایی را تست و طراحی می‌کنند؛ که از خواص الکترومغناطیسی قطعات الکتریکی همچون مقاومت، خازن، سلف، دیود و ترانزیستور برای رسیدن به عمل‌کرد خاصی بهره می‌برند.

واژه “مهندسی الکترونیک” به شاخه ی وسیعی از مهندسی اشاره دارد. این شاخه مهندسی

شامل رشته‌هایی میشود که با توان، مهندسی ابزار دقیق، مخابرات، طراحی مدارهای نیمه هادی، و

… در ارتباط است. این واژه همچنین بخش بزرگی از دوره‌های تحصیلی مهندسی برق را که در بیشتر

دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌شود را شامل می‌شود. گرچه در آمریکا، مهندسی برق شامل تمام

شاخه‌های آن از جمله الکترونیک است. انجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا (IEEE) یکی از

مهم‌ترین و موثرترین سازمان‌های این رشته‌های مهندسی به‌شمار می‌رود.

فیلتر