برچسب محصول - FEMLAB

نرم‌افزار (FEMLAB   (COMSOL Multiphysics

نرم‌افزار FEMLAB در سال ۱۹۸۶ توسط دانشجویان مؤسسه سلطنتی فناوری سوئد ایجاد شد. از سال ۲۰۰۵ میلادی به COMSOL Multiphysics تغییر نام داده است.

طراحی و شبیه سازی پروژه های زیر را با نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس (COMSOL Multiphysics) میتوان انجام داد:

مهندسی برق، مکانیک، علوم زمین، شیمی، فیزیک، نجوم و کوانتوم.

این نرم افزار امکان تعامل با نرم افزارهای مهندسی دیگر مانند متلب، سالید ورکس و کتیا را دارد.

در حضور چالشهایی نظیر میدانهای الکترومغناطیسی، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز، نرم افزار کامسول می تواند بسیار راهگشا باشد.

نرم‌افزار کامسول دارای شش ماژول کلی Multipurpose ،Chemical،Fluid ،Mechanical ،Electrical و Interfacing میباشد.

فیلتر