برچسب محصول - Image processing

Image processing 

یا

پردازش تصویر

Image processing عبارتست از هر نوع پردازش سیگنال که ورودی یک تصویر مثل عکس یا صحنه‌ای از یک فیلم است.

خروجی پردازشگر تصویر در Image processing می‌تواند یک تصویر یا یک مجموعه از نشانهای ویژه یا متغیرهای مربوط به تصویر باشد.

اغلب تکنیکهای پردازش تصویر شامل دو مورد زیر میشود:

  1. برخورد با تصویر به عنوان یک سیگنال دو بعدی.
  2. بکارگیری تکنیک‌های استاندارد پردازش سیگنال روی آن‌ها.

پردازش تصویر اغلب به پردازش دیجیتالی تصویر اشاره می‌کند ولی پردازش نوری و آنالوگ تصویر هم وجود دارند.

پردازش تصاویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می‌شود که شاخه‌ای از دانش رایانه است. پردازش تصویر با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال هستند سر و کار دارد.

فیلتر