برچسب محصول - Raspberry Pi

Raspberry Pi (رزبری پای)

Raspberry Pi یک خانواده از کامپیوترهای تک بوردی کم هزینه به اندازه کارت اعتباری است.

  Raspberry Pi (بخوانید: رزبری پای) در انگلستان توسط بنیاد رزبری پای توسعه یافته است.

بنیاد رزبری پای در سال 2009 میلادی تاسیس شده است. هدف از توسعه رزبری پای، ترویج آموزش علوم کامپیوتر با ارائه یک پلتفرم محاسباتی کم هزینه بود.

رزبری پای به خوبی با نفوذ به بازار سیستمهای نهفته و تحقیقات گسترش یافته است.

بنیاد رزبری پای در سال 2012 میلادی رزبری پای را منتشر نمود. این پروژه عظیمی بود و بیش از دو میلیون واحد در دو سال فروش رفت. پس از آن، بنیاد رزبری پای نسخه تجدید نظر شده از رزبری پای را ارائه کرد. آنها همچنین لوازم جانبی دیگر برای رزبری پای را منتشر نمودند.

برای اطلاعات بیشتر به کتاب بینایی کامپیوتر با رزبری پای و پردازش تصویر با رزبری پای مراجعه نمایید.

فیلتر