رزبری پای (Raspberry Pi)

Raspberry Pi یک خانواده از کامپیوترهای تک بوردی کم هزینه به اندازه کارت اعتباری است.

 Raspberry Pi در انگلستان توسط بنیاد Raspberry Pi توسعه یافته است.

بنیاد Raspberry Pi در سال 2009 میلادی تاسیس شده است. هدف از توسعه رزبری پای، ترویج آموزش علوم کامپیوتر با ارائه یک پلتفرم محاسباتی کم هزینه بود.

Raspberry Pi به خوبی با نفوذ به بازار سیستمهای نهفته و تحقیقات گسترش یافته است.

بنیاد Raspberry Pi در سال 2012 میلادی Raspberry Pi را منتشر نمود. این پروژه عظیمی بود و بیش

از دو میلیون واحد در دو سال فروش رفت. پس از آن، بنیاد Raspberry Pi نسخه تجدید نظر شده

از Raspberry Pi را ارائه کرد. آنها همچنین لوازم جانبی دیگر برای Raspberry Pi را منتشر نمودند.

 

برای اطلاعات بیشتر به کتاب بینایی کامپیوتر با رزبری پای و پردازش تصویر با رزبری پای مراجعه نمایید. این کتابها تالیف مهندس امیر باغی رهین و وحید باغی رهین میباشند.

raspberry pi
raspberry pi

رزبری پای

رزبری پای (Raspberry Pi) چیست؟

رزبری پای یک خانواده از کامپیوترهای تک بوردی کم هزینه به اندازه کارت اعتباری است که در انگلستان توسط بنیاد Raspberry Pi توسعه یافته است. بنیاد رزبری پای در سال 2009 میلادی تاسیس شده است. هدف از توسعه Raspberry Pi، ترویج آموزش علوم کامپیوتر پایه در مدارس و کشورهای در حال توسعه با ارائه یک پلتفرم محاسباتی کم هزینه بود. Raspberry Pi رد پای خود را به خوبی فراتر از هدف مورد نظر خود با نفوذ به بازار سیستم­های نهفته و تحقیقات گسترش داده است.

می­توانید اطلاعات بیشتری در مورد پایه و اساس Raspberry Pi در وب سایت بنیاد Raspberry Pi پیدا کنید.(بیشتر…)